ICT en logistiek | whitepapers - logistiekesystemen.nl

Whitepapers over ICT, software, logistiek en transport

Kennisdocumenten en cases

Op deze pagina vindt u een selectie van de whitepapers, kennisdocumenten en cases rondom het selecteren, implementeren en toepassen van ICT oplossingen voor transport en logistiek. Kijk voor meer whitepapers die het ICT informatiecentrum publiceert u op ICTwhitepapers.nl

  Transport en ICT
  ING sectormanagement transport logistiek Het is niet ondenkbaar dat over enkele jaren de papieren vrachtbrief en factuur geheel verdwenen zijn uit de transport- en logistieke sector en zijn vervangen door een elektronische variant. Informatie-uitwisseling tussen opdrachtgevers, planning en chauffeurs gaat dan volledig digitaal. Lees in deze whitepaper alles over de invloed van ontwikkelingen in de …

  Technische innovaties met gevolgen voor de transport- en logistieke sector
  ING sectormanagement transport logistiek Er zijn meerdere innovaties die door de verandering van de techniek gezorgd hebben voor nieuwe toepassingen en een andere manier van werken in het bedrijfsleven. Een aantal van deze innovaties heeft (of zal in de toekomst) gevolgen (hebben) voor de transport- en logistieke sector. Lees in deze whitepaper over alle technische innovaties die gevolgen hebben o …

  Strategische ontwikkelpaden in de logistieke- en transport sector
  ING sectormanagement transport logistiek Doordat de tarieven onder druk staan en de logistieke- en transport sector tevens geconfronteerd wordt met oplopende kosten, zullen ondernemers in deze sector zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden en zich moeten onderscheiden van hun concurrenten. Lees in deze whitepaper alles over de hoe ondernemers in de logistieke- en transport sector …

  ICT ontwikkelingen van invloed op de transport- en logistieke sector
  ING sectormanagement transport logistiek De behoefte aan goede en tijdige informatie voor transportondernemers is groter dan ooit. ICT leveranciers zien dit in en zetten stevig in op innovatieve producten. De markt is sterk in beweging. Geavanceerde systemen vandaag de dag, zijn morgen verouderd. Lees in deze whitepaper alles over de laatste ICT ontwikkelingen die invloed hebben of in de toekomst …

  Logistieke processen, systemen en informatie
  ING sectormanagement transport logistiek Ongeacht het type werkzaamheden en de profilering in de markt worden bij alle logistieke dienstverleners in essentie dezelfde processen doorlopen. Voor een goed verloop van de processen is informatie nodig, die tussen de betrokken afdelingen moet worden uitgewisseld. Lees in deze whitepaper alles over het logistieke proces, de systemen die hier een belangri …

  ICT barrières in de transport- en logistieke sector
  ING sectormanagement transport logistiek Ongeveer driekwart van de ondernemers is tevreden over de in gebruik zijnde ICT producten. Dat betekent echter ook dat bijna een kwart niet tevreden is. In de automatiseringsenquête van TLN is gevraagd naar deze ontevredenheid. Lees in deze whitepaper alles over de barrières van de transport- en logistieke sector betreft investeringen in de ICT. Na het invu …

  Drijfveren voor ICT investeringen in de logistieke sector
  ING sectormanagement transport logistiek Investeringen in ICT producten kosten geld. Daarbij wordt de implementatie ervan vaak als een zwaar en moeizaam traject beschouwd en kunnen nieuwe systemen in eerste instantie tot weerstand bij het personeel leiden. Desondanks is ICT voor veel transportondernemers zeer belangrijk en zet men sterk in op de ontwikkeling van ICT in het bedrijf Lees in deze whi …

  De Nederlandse ambitie voor transport en logistiek
  ING sectormanagement transport logistiek Transport en logistiek zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. De logistieke sector heeft een groot economisch belang en draagt substantieel bij aan de Nederlandse economie. Het is verantwoordelijk voor 8,5% van het totale BBP van Nederland (een toegevoegde waarde van a 40 miljard) en de bijdrage aan de werkgelegenheid is ongeveer 750.000 arbeidsplaatse …

  Automatisering in de huidige transport- en logistieke markt
  ING sectormanagement transport logistiek ICT wordt door de transport- en logistieke markt als zeer belangrijk ervaren. Uit een enquête gehouden onder transportondernemers en uitgezet door Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijkt dat meer dan driekwart van de transportondernemers ICT als zeer belangrijk ervaart. Lees in deze whitepaper alles over de huidige staat van automatisering in de trans …

  Zo kiest u logistieke software
  ICT informatiecentrum De selectie van WMS, TMS, supply chain management of ERP software is lastig en complex. In deze whitepaper van het ICT informatiecentrum leest u over de beste manier om logistieke software te selecteren. Ontvang direct tips en adviezen over: • Hoe u logistieke software en leveranciers selecteert. • Wat de cruciale fases en beslissingen zijn in het selectietraject. • Wat uw ke …