Smart logistics | ICT en logistiek – logistiekesystemen.nl

Smart logistics

Over hoe ICT oplossingen uw logistieke processen slimmer maakt

Smart logistics duidt op het steeds intelligenter en slimmer worden van ICT oplossingen ten behoeve van de aansturing van goederenstromen rond productie- en distributieprocessen. In toenemende mate worden ‘oude’ logistieke oplossingen smart, nemen de mogelijkheden hierdoor toe en worden goederenstromen eenvoudiger te beheersen, efficiënter en duurzamer.
 

Logistiek

Logistiek gaat over de planning, organisatie, besturing en uitvoering van goederenstromen. Het traject begin met de ontwikkeling en benodigde inkoop daarvoor, gaat door met alle goederenstromen tijdens de productie en eindigt met de fysieke distributie naar de eindgebruiker. Doelen zijn om deze taken tegen zo laag mogelijk kosten uit te voeren en maximaal te voldoen aan de wensen en verwachtingen van klanten en de markt. Er kan onderscheid gemaakt worde in inkooplogistiek, productielogistiek en distributielogistiek. Op alle terreinen is verbetering mogelijk door gebruik van slimmere hardware en software. Dit wordt aangeduid als smart logistics.

Meer smart logistics

De behoefte aan smart logistics is de afgelopen jaren fors meer geworden. Een belangrijke oorzaak is de grote vlucht die e-commerce heeft genomen. Door de opkomst van online verkoopkanalen neemt de behoefte aan snelle, betrouwbare leveringen snel toe. Dit stelt hogere eisen aan de snelheid en kwaliteit van de goederenstromen. Slimme ICT oplossingen zijn nodig om dit te realiseren. Binnen de op deze website genoemde oplossingen voor warehouse management, transport management en supply chain management komt u steeds meer ‘smart’ oplossingen tegen. De verwachting is dat deze trend voorlopig in hoog tempo doorzet. U leest daarover meer in het boek ‘ICT in de logistieke sector’ dat u aan de rechterzijde van deze pagina gratis kunt aanvragen.