Privacystatement - LogistiekeSystemen.nl

Het ICT informatiecentrum, initiatiefnemer van deze website, garandeert een zorgvuldige behandeling van door bezoekers verstrekte gegevens en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Van bezoekers die via deze website een boek aanvragen of downloaden, een vraag stellen of anderszins contact hebben met het ICT informatiecentrum, legt het ICT informatiecentrum gegevens vast, waaronder contact-, bedrijfs- en functiegegevens. Met het verstrekken van deze gegevens geven bezoekers het ICT informatiecentrum toestemming hiervan gebruik te maken voor de uitvoering en afhandeling van de betreffende verzoeken en voor het per e-mail of via de ICT nieuwsbrief aan hen toezenden van relevante informatie over websites, media en activiteiten van het ICT informatiecentrum. Ontvangers van deze informatie kunnen zich hiervoor altijd afmelden. Gegevens van bezoekers worden, zonder dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven is, nooit aan derden verstrekt.

Voor eigen onderzoek registreert het ICT informatiecentrum klikgedrag van bezoekers. Hiermee wordt de belangstelling voor bepaalde onderdelen van de website gemeten, zodat het informatieaanbod hierop beter kan worden afgestemd. De gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Wilt u geen gebruik maken van Google-cookies dan kunt u zich afmelden voor het gebruik hiervan in de Instellingen voor advertenties van Google. Tevens kunt u zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Het ICT informatiecentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.