Privacystatement - LogistiekeSystemen.nl

Privacystatement

Het ICT informatiecentrum garandeert een zorgvuldige behandeling van door bezoekers verstrekte gegevens en houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Van bezoekers aan deze website die een whitepaper of ander medium waarvoor registratie vereist is downloaden, een vraag stellen via deze website of anderszins contact hebben met het ICT informatiecentrum, legt het ICT informatiecentrum gegevens vast, waaronder contact-, bedrijfs- en functiegegevens. Deze gegevens gebruikt het ICT informatiecentrum voor de uitvoering en afhandeling van de betreffende verzoeken en voor toezending van relevante informatie over relevante producten en diensten van het ICT informatiecentrum. Uitsluitend indien een bezoeker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen zijn of haar gegevens aan derden beschikbaar worden gesteld. Het ICT informatiecentrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door partijen die daar met uw toestemming over kunnen beschikken.

Voor eigen onderzoek registreert het ICT informatiecentrum klikgedrag van bezoekers. Hiermee wordt de belangstelling voor bepaalde onderdelen van de website gemeten, zodat het informatieaanbod hierop beter kan worden afgestemd. De gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een bestand dat via de website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Wilt u geen gebruik maken van Google-cookies dan kunt u zich afmelden voor het gebruik hiervan in de Instellingen voor advertenties van Google. Tevens kunt u zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Het ICT informatiecentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.