ICT en logistiek | vakbeurs – logistiekesystemen.nl

ICT en logistiek – 28 tot 30 november 2017

Jaarlijkse vakbeurs over ICT toepassingen en ICT diensten in de logistiek

De vakbeurs ICT en logistiek 2017 toont van 28 tot en met 30 november vier dagen de actuele ontwikkelingen rond ICT oplossingen voor optimaal inrichten van logistieke processen. Meer dan honderd aanbieders van producten en diensten rond transport management, warehouse management, supply chain management en andere logistieke thema’s tonen er hun oplossingen. Belangrijkste thema is dit jaar ‘smart logistics’.

Business intelligence en analytics

Business intelligence (BI) is een subthema op de beurs ICT en logistiek. BI oplossingen dragen in logistieke processen bij aan een goede analyse rond het beheren van voorraden, het plannen van routes of het maken van strategische keuzes. Aan de orde komen thema’s zoals datakwaliteit, big data, business analytics, document management en workflow management. Leveranciers die u rond dit thema kan verwachten zijn
Centric, ComUnit, Consafe Logistics, Ctac, Descartes Systems Group, DirAct IT, Exact, ExpectiT, GPS-Buddy, Intris, KPMG, Muis Software, Ortec, Pylades, Scan Sys en Zetes. Lees hier meer over business intelligence en BI software.

Magazijn en distributie

De snelle opkomst van e-commerce en toenemende concurrentie tussen webwinkels dwingen veel bedrijven tot een snellere afhandeling van orders en een betere afstemming op nieuwe bezorgtechnieken. Oplossingen hiervoor worden geboden door warehouse management systemen en Auto-ID oplossingen. Aan de orde komen thema’s zoals e-commerce, mechanisering, orderverzamel- en distributiesystemen en barcodes. Exposanten zijn CQM, Digi Sens AG, Muis Software, Optimizers, Pylades, Starware, Trancon. Lees hier meer over warehouse management en WMS software.

Transport

Transport is een vast onderdeel binnen logistiek. Met een transport management systeem kunt u dit in goede banen leiden. Aan de orde komen routeplanning, fleetmanagement en track & tracé oplossingen. Leveranciers die u kunt ontmoeten zijn AIM Nederland, GateHouse, Handheld Benelux, LogiVisi, Nordic ID, Pantechnik, ShipitSmarter, SoftBrick, Transsmart en Zebra Technologies. Lees hier meer over transport management en TMS software.

Smart logistics

Hoofdthema op ICT en logistiek is het zogenaamde ‘smart logistics’, te vertalen als ‘slimme logistiek’. Smart logistics gaat over het zo inrichten van goederenstromen dat deze maximaal efficiënt, duurzaam en kostenbesparend zijn. Flexibiliteit is hierbij belangrijk.

Gratis aanmelden

Via diverse partners van het ICT informatiecentrum kunt u gratis naar de vakbeurs ICT en logistiek toe. Wilt u een overzicht van die partners in uw mailbox ontvangen, vermeld dan hier uw mailadres en wij zenden u het overzicht direct toe.

Gratis boek ICT en logistiek

Over dit thema geeft het ICT informatiecentrum in samenwerking met ING een boek uit: ICT in de logistieke sector. Het boek geeft u een overzicht van ICT ontwikkelingen en toepassingen waarmee u als organisatie in de transport- en logistieke sector in de komende jaren te maken krijgt. Actuele ontwikkelingen over de toepassing van ICT binnen transport en logistiek komt aan de orde. Alle kansen en bedreigingen worden helder op een rij gezet, zodat dit u helpt bij het bepalen van de ICT koers in uw logistieke organisatie. U kunt dit boek hier gratis aanvragen. U ontvangt het naar keuze per post of via de e-mail als digitaal document (PDF, e-book).

GA NAAR WEBSITE ICT & LOGISTIEK